Robot ASK

Przepisy o „ciasteczkach”

„Informujemy, że od 22 marca br. obowiązują nowe przepisy Prawa telekomunikacyjnego dotyczące plików cookies (ciasteczek).
Zgodnie z nowymi przepisami:
na stronie sklepu internetowego lub serwisu tematycznego musi znaleźć się informacja o plikach cookies;
należy przygotować zrozumiały dokument w postaci podstrony „Polityka prywatności”, w którym zawarte będą informacje wyjaśniające, w jaki sposób i do jakiego celu wykorzystywane są pliki cookies;
na tej samej podstronie powinna znaleźć się informacja o tym, w jaki sposób dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies za pomocą przeglądarki.
Brak wypełnienia obowiązku informacyjnego w związku z zapisami Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (ustawa dostępna: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445) skutkować może karą pieniężną w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym oraz dodatkowo karą nałożoną przez prezesa UKE wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia nałożoną na kierującego przedsiębiorstwem.”

Bezpieczeństwo Serwerów Linux dla Początkujących - Szkolenie z certyfikatem

X