Przygotowałem krótkie demo mojego kursu Proxmox i Wirtualizacja Serwerów. Otrzymasz darmowe lekcje, które obiecałem w trakcie warsztatów. Video znajdziesz poniżej.

​Wstęp do klastra​


​Instalowanie serwerów klastra​


​Instalacja klastra Ceph​

​Dodanie zasobu NFS do Proxmoxa

Trwają zapisy na Kurs Bezpieczeństwa Serwerów Linux

X