Robot ASK

Kurs Zabbix cz. 14: Konfiguracja Panelu Administracyjnego

Gdy już mamy wykonane czynności z wcześniejszych rozdziałów, kolejnym krokiem jest konfiguracja panelu administracyjnego Zabbixa, który jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową.

Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej, uruchamiamy teraz usługę Zabbixa za pomocą polecenia:

service zabbix-server start

 

 

Ruszyły zapisy na darmowy webinar "NMAP - Skanowanie Urządzeń i Portów W Sieci"!

Webinar odbędzie się 8 marca o godzinie 13:00!

Na spotkaniu zostaną omówione między innymi:

  • Wprowadzenie do NMAP: Omówienie podstawowych pojęć związanych z NMAP. Przegląd funkcji i możliwości narzędzia.
  • Podstawy Skanowania: Rozpoznawanie dostępnych trybów skanowania. Wybór odpowiednich opcji w zależności od celu skanowania.
  • Rozpoznawanie Usług: Skanowanie portów i identyfikacja usług działających na poszczególnych portach. Analiza wyników skanowania i interpretacja informacji.

Chcesz wziąć udział w webinarze? Kliknij w link: https://asdevops.pl/s36/

 

 

 

 

 

Przez przeglądarkę internetową wchodzimy na adres naszego Zabbixa. Adres to:

http://<adres IP serwera>/zabbix/

Ponieważ w rozdziale 11 (https://blog.askomputer.pl/kurs-zabbix-cz-11-instalacja-centos/),  mojemu serwerowi nadałem adres IP 192.168.1.110 to moim linkiem będzie:

http://192.168.1.110/zabbix/

Pojawi się następująca plansza:

1

Klikamy „next”. Aplikacja sprawdzi czy nasz serwer spełnia wymagania:

2

Ponownie klikamy „next”.

W następnym oknie konfigurujemy połaczenie z bazą danych:

1) Podajemy typ silnika bazy. W tym przypadku jest to MySQL.

2) Nazwę serwera bazy. W tym przypadku baza jest zainstalowana na tym samym serwerze co usługa Zabbixa, więc podajemy „localhost”.

3) Port połaczenia z bazą danych. 0 oznacza domyślny port połaczenia. My nic nie zmienialiśmy, więc taką cyfrę podajemy.

4) Nazwa bazy danych. W tym wypadku jest to „Zabbix”.

5) Podajemy użytkownika, który będzie się łaczył do bazy. My nadaliśmy wcześniej uprawnienia do bazy użytkownikowi „zabbix@localhost”, więc podajemy „Zabbix”.

6) Hasło użytkownika Zabbix.

3

Możemy teraz kliknąc klawisz „Test connection” w celu sprawdzenia poprawnosci konfiguracji.

Połaczenie wykonane poprawnie:

4

W tym oknie konfigurujemy połaczenie z serwerem Zabbixa:

5

Podajemy nazwę hosta oraz port, za pomocą którego usługa będzie się komunikować.

Podsumowanie instalacji:

6

Kończymy klikając „Finish”.

7

Możemy się teraz zalogować do systemu i korzystać z interfejsu:

8

Domyślny login : admin
Domyślne hasło : zabbix

To tyle na dzisiaj. W kolejnej serii kursu zajmiemy się problemami jakie czasami powstają i uniemożliwiają uruchomienie strony WWW Zabbixa.

Monitoring serwerów, sieci oraz witryn WWW

Poprzednie części:

https://blog.askomputer.pl/kursmonitorowanie-sieci-informatycznej-za-pomoca-narzedzia-zabbix/

 

 

 

Ruszyły zapisy na darmowy webinar "NMAP - Skanowanie Urządzeń i Portów W Sieci"!

Webinar odbędzie się 8 marca o godzinie 13:00!

Na spotkaniu zostaną omówione między innymi:

  • Wprowadzenie do NMAP: Omówienie podstawowych pojęć związanych z NMAP. Przegląd funkcji i możliwości narzędzia.
  • Podstawy Skanowania: Rozpoznawanie dostępnych trybów skanowania. Wybór odpowiednich opcji w zależności od celu skanowania.
  • Rozpoznawanie Usług: Skanowanie portów i identyfikacja usług działających na poszczególnych portach. Analiza wyników skanowania i interpretacja informacji.

Chcesz wziąć udział w webinarze? Kliknij w link: https://asdevops.pl/s36/

 
 

Darmowy Webinar - "NMAP - Skanowanie Urządzeń i Portów w Sieci"

X