Robot ASK

Kurs Zabbix Część 7: Zabbix Proxy

W przypadku gdy nie jest możliwe bezpośrednie połączenie miedzy serwerem, a hostem (np. gdy połączenie jest ograniczone firewallem) wykorzystywane jest narzędzie zwane Zabbix Proxy.  Mamy tu do czynienia z usługą, którą instalujemy w zdalnej lokalizacji. Usługa zbiera wszelkie dane z monitorowanych urządzeń, a następnie wysyła je do serwera Zabbix.

 

Ruszyły zapisy na Kurs "Bezpieczeństwo Serwerów Linux".

Otrzymasz ponad 170 lekcji, 15 godzin nagrań video, które przydadzą Ci się w późniejszej pracy oraz unikatowe bonusy.

Chcesz dołączyć do szkolenia! Zapisy na stronie: https://asdevops.pl/sec/

 

 

Aby monitorować zdalne lokalizacje musimy zainstalować oraz skonfigurować usługę Zabbix Proxy na serwerze z systemem Linux. Przykładowo na serwerze z systemem Ubuntu Server 12.04 możemy to zrobić wywołując polecenie:

apt-get install zabbix-proxy-mysql

Jak widać po komendzie, do działania usługi wymagane jest także instalacja bazy SQL.

Następną rzeczą, którą powinniśmy zrobić to edycja pliku :

zabbix_proxy.conf

Aby wszystko działało poprawnie musimy skonfigurować następujące parametry:

Hostname = Podajemy nazwę przypisaną serwerowi Proxy na serwerze Zabbix

Server = Podajemy adres IP serwera Zabbix

DBName = Ścieżka bazy danych

ListenPort = Port nasłuchowy. Domyślnie jest to 10051. Jeżeli jednak Zabbix Proxy jest ustawiony na tej samej maszynie co serwer Zabbixa, musimy zmienić ten parametr aby uniknąć konfliktów w sieci. Nie zalecane jest jednak instalowanie na tym samym serwerze tych dwóch usług.

Po edycji pliku zabbix_proxy.conf należy zabrać się za konfigurację samego serwera Zabbix, by ten „dowiedział” się o nowym dostawcy danych. Aby tego dokonać musimy w aplikacji web wejść do menu Administration, a następnie w podmenu DM kliknąć „Proxies” z rozwijanego pola wyboru. Początkowo, żadne Proxy nie będzie skonfigurowane, więc trzeba je dodać. Wybieramy „Create Proxy”, a następnie wypełniamy wszystkie konieczne pola. Podajemy nazwę nowego Proxy oraz wybieramy hosty, które mają być w taki sposób monitorowane. Gdy zakończymy, klikamy klawisz „Save”.

W tym sposobie monitoringu, należy pamiętać, że plik konfiguracyjny Zabbix Agenta, monitorowanego hosta powinien odwoływać się poprzez adres IP do Proxy. Jeżeli Proxy stoi na tej samej maszynie co serwer, to powinniśmy zmienić jedynie numer portu.

Zalety Zabbix Proxy

Jakie są zalety korzystania z Zabbix Proxy? Prezentuje je poniższa tabela:

ProxyOfflineBuffer Parametr, który modyfikujemy w ustawieniach Proxy Zabbix. Określa przez jaki czas usługa będzie przechowywała dane w
przypadku niedostępności serwera. Domyślnie ustawiony jest na jedną godzinę.
Szybko można to jednak zmienić. Plus tego parametru jest taki, że w przypadku
zerwania kontaktu z serwerem Zabbixa lub jego awarią, nie tracimy danych
zbieranych przez Zabbix Proxy.
Mniejsze obciążenie Zabbixa Proxy zbierając dane, odciąża Zabbixa i zmniejsza zużycie zasobów serwera.
Monitoring zdalnych lokalizacji Ostatnia, ale najważniejsza zaleta, opisana na początku tego punktu.
Dzięki oprogramowaniu Zabbix Proxy możemy monitorować serwery oraz urządzenia
znajdujące się w zdalnych lokalizacjach firmy.

W następnych częściach:

Część 8 – Podsumowanie oraz analiza metod monitorowania.

Część 9 – Omówienie infrastruktury, która służyć nam będzie do nauki Zabbixa.

Poprzednie części:

Część 6: Protokół SNMP

Część 5:Techniki monitorowania – Zabbix Agent

Część.4: Moduły Zabbixa

 

Ruszyły zapisy na Kurs "Bezpieczeństwo Serwerów Linux".

Otrzymasz ponad 170 lekcji, 15 godzin nagrań video, które przydadzą Ci się w późniejszej pracy oraz unikatowe bonusy.

Chcesz dołączyć do szkolenia! Zapisy na stronie: https://asdevops.pl/sec/

 
 

Bezpieczeństwo Serwerów Linux dla Początkujących - Szkolenie z certyfikatem

X