Robot ASK

Oracle Enterprise Console: Błąd ORA-12545

Z artykułu:

https://blog.askomputer.pl/logowanie-do-oracle/

dowiedzieliśmy się o sposobach dostępu do baz Oracle.

Korzystając z zapisanych skrótów do baz w programie „Oracle Enterprise Console”, podczas łączenia może się pojawić komunikat: „ORA-12545:Connect failed because target host or object does not exist”.

Wynika to najczęściej z powodu ustawień zmian dostępu do bazy. Przykładowo mógł się zmienić numer portu lub lokalizacja bazy, a my nie zmodyfikowaliśmy ustawień w naszym kliencie.


 

Dołącz do Wyzwania "Opanuj Kontenery"!

Do 30 czerwca możesz dołączyć do wyzwania "Opanuj Kontenery". Możesz wziąć udział w pojedynczych kursach, bądź skorzystać z pakietów "Razem taniej". Do odebrania dodatkowo dwa kursy za darmo z kodem "Opanujkontenery2024"!

Chcesz dołączyć do szkolenia! Zapisy na stronie: https://asdevops.pl/kontenery

 

 

Ustawienia każdej zapisanej przez nas bazy możemy sprawdzić klikając na nią w drzewku ”Network/Database/Nazwa Bazy” i odczytując informacje z pola TNS Descriptor.

 

 

 

 

 

 


Mamy tu oczywiście podane informacje na temat nazwy bazy, serwera na którym przechowywana jest baza oraz numer portu:

(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=test)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SID=sad)(SERVER=DEDICATED)))

Ustawienia te zapisane są w pliku:

tnsnames.ora

W wersji 10 Oracla zainstalowanego na systemie XP, plik znajduje się w miejscu:

D:\oracle\product\10.2.0\client_1\NETWORK\ADMIN\

Oczywiście, jego lokalizacja jest zależna od wersji oprogramowania, systemu operacyjnego oraz tego jak zainstalowaliśmy samego Oracla. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że będziecie musieli go poszukać.

Uruchamiamy go za pomocą notatnika. Wyszukujemy naszej bazy. W tym przypadku jest to „SAD”. Jak widzimy dane z pliku pokrywają się z tym co widzimy w opisie manadzera. I te właśnie dane musimy poprawić.

Położenie bazy możemy znaleźć uruchomienie konsoli CMD oraz wpisanie polecenia:

tnsping

W tym przypadku będzie to

Tnsping sad

Polecenie zwróci podobny wynik:

C:\Documents and Settings\arkadiusz.siczek>tnsping sad 

TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 9.2.0.5.0 – Production on 31-JAN-20

13 09:15:06 

Copyright (c) 1997 Oracle Corporation.  All rights reserved. 

Used parameter files:

D:\oracle\ora92\network\admin\sqlnet.ora 

Used HOSTNAME adapter to resolve the alias

Attempting to contact (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SID=*)(SERVICE_NAME=sad

p))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=tsnoafsp)(PORT=1521)))

TNS-12541: TNS:no listener

Teraz już wiemy jakie dane lokalizacyjne powinny zostać zastosowane w ustawieniach manadżera.

Może się również zdarzyć, że problemem są DNSy. Warto wtedy w pliku w polu HOST= podać adres IP zamiast nazwy maszyny.

 

Dołącz Do Wyzwania "Opanuj Kontenery"!

Do 30 czerwca możesz dołączyć do wyzwania "Opanuj Kontenery". Możesz wziąć udział w pojedynczych kursach, bądź skorzystać z pakietów "Razem taniej". Do odebrania dodatkowo dwa kursy za darmo z kodem "Opanujkontenery2024"!

Chcesz dołączyć do szkolenia! Zapisy na stronie: https://asdevops.pl/kontenery

 
 

Dołącz do wakacyjnego wyzwania "Opanuj Kontenery"!

X