Praca administratora

Praca administratora

Praca administratora jest bardzo prosta i może się jej podjąć każdy” jest to jedno ze sformułowań, które ostatnio usłyszałem. Wynika ono z braku wiedzy mówcy lub piszącego. Praca administratora nie należy do łatwych, co w ramach tego artykułu postaram się przedstawić. Jest to ciężki temat do ogarnięcia, dlatego przygotowałem sobie ogólną listę zadań, jakie prawie każdy administrator codziennie musi wykonywać. Dlaczego ciężki? Otóż w każdej pracy czy też administratora, czy też innej, organizacja pracy wygląda inaczej. Dlatego też codzienne czynności mogą się różnić. Pomimo tego przygotowałem 9 czynności, jakie w większości organizacji wykonywanych jest codziennie przez administratorów systemowych. By zbytnio nie wydłużać wstępu, przejdźmy do szczegółów.

 

Dołącz do Wyzwania "Opanuj Kontenery"!

Do 30 czerwca możesz dołączyć do wyzwania "Opanuj Kontenery". Możesz wziąć udział w pojedynczych kursach, bądź skorzystać z pakietów "Razem taniej". Do odebrania dodatkowo dwa kursy za darmo z kodem "Opanujkontenery2024"!

Chcesz dołączyć do szkolenia! Zapisy na stronie: https://asdevops.pl/kontenery

 

 

Monitorowanie wydajności systemu i rozwiązywanie problemów

O monitoringu, u nas na blogu pisaliśmy bardzo dużo. Dlatego, jeżeli chcesz, wyszukaj o tym materiały. Prowadzimy również szkolenie z zakresu systemu monitoringu Zabbix. Dlatego, jeżeli jesteś tym tematem zainteresowany, to zapraszamy.

System monitoringu wypisałem jako pierwszy, ponieważ uważam go za jeden z najważniejszych elementów w każdej organizacji. To dzięki monitoringowi często dowiadujemy się o powstających problemach, czy też z komunikacją, czy też z wadliwym funkcjonowaniem urządzeń. Dlatego też sprawdzanie wyników monitoringu należy do codziennych obowiązków administratora. To zadanie możemy zaliczyć do krytycznych obowiązków, które należy nie codziennie, a cały czas wykonywać. Na szczęście profesjonalny monitoring ma możliwość informowania, w wybranej przez nas formie, gdy awaryjne zdarzenie wystąpi. Dlatego nie musimy ciągle przeglądać i poświęcać się tylko temu zadaniu.

Dzięki monitoringowi uzyskujemy informacje o działaniu podzespołów takich jak procesor, pamięć RAM, dysk czy też ruch sieciowy. Dzięki temu systemy wykonujące działania w naszej organizacji funkcjonują płynnie, a my nadzorując to, wpływamy na wydajność naszej organizacji.

Przytaczając prosty przykład, administrator zauważył, że procesor na serwerze, na którym znajduje się bardzo istotna aplikacja, zużywa 90% swoich możliwości. W tym miejscu zapala mu się mu tak zwana czerwona lampka i wie, że to jest duży problem. Pierwszym jego krokiem jest sprawdzenie listy procesów i odnalezienie takich, które powodują wysokie zużycie procesora. Następnie po odnalezieniu źródła problemu określa czy istnieje sposób na optymalizację, czy też zmniejszenie obciążenia.

Innym prostym przykładem jest, gdy ilość zajętej przestrzeni dyskowej na serwerze zbliża się do 100%. Wtedy należy określić, co zabiera tyle zasobów i zdecydować czy są to dane zbędne i mogą zostać usunięte, lub powinniśmy je przenieść w inne miejsce.

Niezależnie od sytuacji administrator musi podjąć odpowiednie kroki, by zażegnać awarii. Natomiast bardzo ważne jest miejsce, z jakiego uzyskał informacje o wystąpieniu problemu. Dlatego posiadanie systemu monitoringu i jego analiza należy do codziennych czynności, jakie administrator wykonuje.

Praca administratora – wykonywanie regularnych kopii zapasowych

Wykonywanie regularnych kopii zapasowych jest kluczowym elementem każdej działalności i może to być praca administratora. W tym wypadku nie ma znaczenia wielkość firmy. Nawet w działalności jednoosobowej są dane, których powinniśmy posiadać kopie zapasowe. Dlatego wykonywanie regularnych ich kopii powinno występować wszędzie.

Jednak samo wykonanie nie wystarczy. Istotne jest również miejsce przechowywania. Dlatego praktykuje się, aby wykonywać przynajmniej dwie takie kopie. Jedna znajdować powinna się lokalnie, na przykład na nośniku. Tak, aby w razie wystąpienia jakiejś awarii można byłoby z niej szybko skorzystać. Druga dla przykładu w chmurze, gdyby w lokalnym miejscu wystąpiła jakaś katastrofa jak na przykład pożar lub lokalny nośnik uległ uszkodzeniu.

W ramach przykładu, do zadań administratora należy ustawienie wykonywania regularnych kopii pełnych, na przykład co tydzień. Natomiast przyrostowych codziennie. Jak się domyślasz pełne kopie, są to najczęściej obrazy 1:1 wszystkich danych, natomiast kopie przyrostowe obejmują dane, które uległy zmianom od ostatniej kopii zapasowej.

O wykonanie takich kopii czy też ustaleniu harmonogramu ich wykonywania powinien zadbać administrator. Choć tego typu ustawienia wykonuje się raz lub raz na jakiś czas się w nie ingeruje, to do zadań administratora należy, wykonywanie regularnych sprawdzeń czy wykonywane kopie można następnie użyć. Natomiast warto sprawdzić codziennie, czy kopie z dnia poprzedniego zostały wykonane.

Aktualizacja i łatki bezpieczeństwa

Aktualizacja systemu oraz oprogramowania pod względem łatek bezpieczeństwa jest ważnym codziennym zadaniem każdego administratora. To on musi zadbać o sprawdzenie, czy takie występują oraz ich wdrożenie w razie wystąpienia. Jest to zależne od hierarchii, jaka została ustalona w danej organizacji. Jednak usuwanie luk i słabości w zabezpieczeniach jest istotne w każdym środowisku, w którym znajdują się dane.

Jednak nie jest to tak proste, jak opisałem powyżej. Jeżeli wspomniana luka wystąpi i producent czy też programu, czy też systemu wyda łatkę, to do obowiązków administratora należy przetestowanie jej działania przed wdrożeniem. Choć łatki bezpieczeństwa są bardzo istotne, to wprowadzenie ich może spowodować większe zamieszanie niż ich brak. Dlatego administrator wykonuje w tym celu różne testy.

Innym przykładem może być aktualizacja do nowej wersji programu. Choć może się wydawać oczywiste, że taką aktualizację należy przeprowadzić jak najszybciej, bo przecież nowsza wersja jest bezpieczniejsza i posiada nowe funkcje, to jednak instalacja może wprowadzić o wiele większe zamieszanie niż jej brak. Szczególnie gdy zmienił się jej interfejs. Choć on sam może nie stanowić problemu, to jednak nowa wersja może zawierać kolejne błędy, które wynikną w trakcie korzystania. Dlatego do zadań administratora należy przetestowanie funkcjonowania nowej wersji programu pod kątem wprowadzonych zmian. Może się zdarzyć, że przed wprowadzeniem nowej wersji będzie należało osoby korzystające z programu ponownie przeszkolić.

Na sam koniec dodam, że niezależnie od używanego systemu czy też oprogramowania w organizacji należy zawsze pilnować, kiedy kończy się wsparcie dla danego systemu czy też programu. W razie zbliżającego się końcowego terminu podjąć odpowiednie działania w celach szkoleniowych, testowych i konieczności wprowadzenia zmian.

Zapewnienie płynnego działania usług i aplikacji

Tego typu czynność należy do podstawowych zadań administratora, które sprawdza codziennie. Niejednokrotnie kilka razy dziennie. Wykonywanie tych czynności możemy zaliczyć do krytycznych, ponieważ niejednokrotnie funkcjonowanie aplikacji i urządzenia go obsługującego jest elementem, dzięki któremu organizacja zarabia. Dlatego też administrator musi sprawdzać, czy wszystkie elementy związane z aplikacją, jak i serwerem działają zgodnie z oczekiwaniami. Jest też zobowiązany do podejmowania decyzji w celu zażegnania wystąpienia problemów, jak i również rozwiązywać już powstałe. W tym administratora wspomaga monitoring i odpowiednie ustawienie informowania o problemach.

Najlepszym przykładem jest serwer WWW. W przypadku gdy serwer przestał działać lub funkcjonuje ze sporym opóźnieniem, pierwsze co administrator robi, to sprawdza dzienniki monitorujące zasoby systemowe. Następnie uruchamia narzędzia diagnostyczne. Może również sprawdzić, czy na serwerze nie została wprowadzona błędna konfiguracja. Po zidentyfikowaniu błędu administrator podejmuje odpowiednie kroki, aby naprawić wykryty błąd. Jednak to, co dokładnie robi, jest uzależnione od problemu, na jaki natrafił. Może się okazać, że należy wprowadzić dostępną łatkę lub cofnąć do poprzedniej wersji oprogramowanie, ponieważ nowsza zawiera jakiś błąd lub konfiguracja mocno uległa zmianom.

Praca administratora to także śledzenie najnowszych trendów i praktyk dotyczących dostępności i wydajności usług i aplikacji. Dzięki temu jest w stanie przewidzieć przyszłe potrzeby i o tym poinformować zarząd organizacji, w jakiej pracuje.

Monitorowanie i zarządzanie kontami użytkowników

Odpowiednie przydzielenie uprawnień i dostępu do danych określonego konta potrafi mieć związek z dość skomplikowaną polityką, której administrator musi się trzymać. W większości przypadków opracowany schemat nie jest zmieniany lub rzadko są w nim wprowadzane zmiany. Pomimo tego ktoś musi nadawać uprawnienia, tworzyć nowe konta czy też zmieniać hasła już istniejącym. Szczególnie to ostatnie. Chyba większość administratorów przyzna, że nawet jeżeli użytkownikom polecimy zmianę haseł, przez większość, zostanie to albo odłożone w czasie, albo zapomniane. Dlatego tym musi się prawie zawsze zajmować administrator. A co ważne administrator musi bardzo dobrze znać politykę stosowaną w danej organizacji lub wiedzieć gdzie szybko znajdzie odpowiedź, gdy wystąpi określone zdarzenie.

Prostym przykładem codziennego zadania jest, gdy pracownik zapomniał hasła i prosi o jego zmianę. W większej organizacji gdzie nie każdy zna się z każdym, pierwszą czynnością jest weryfikacja osoby ubiegającej się o to. Dopiero po upewnieniu się, że osoba wnioskująca o zmianę hasła to ta, za którą się podaje, administrator zmienia hasło. Jednak musi się stosować do ustalonej polityki bezpieczeństwa, dzięki której generuje odpowiednio trudne hasło, jak i przekazuje je użytkownikowi.

Inną istotną codzienną czynnością jest dbanie o aktywności kont użytkowników i konta, z których już się nie korzysta, są zawieszane lub całkowicie dezaktywowane. Dzięki temu zapobiega się nieautoryzowanym dostępem.

Wsparcie techniczne od administratora

W większości organizacji do obowiązku administratora należy zapewnienie pomocy technicznej pracownikom. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli pracownik nie może wykonać jakiejś czynności, oznacza to, że nie może pracować. W związku z tym nie wykona swojej pracy, organizacja straci. Dlatego też rozwiązywanie problemów technicznych pracowników jest bardzo ważną codzienną czynnością należącą do administratora.

Rozwijając przykład podany przed chwilą, załóżmy, że pracownik nie jest w stanie uzyskać dostępu do jakiegoś pliku, nad którym lub w którym ma pracować. Wtedy administrator musi po pierwsze zweryfikować jego tożsamość względem ustalonej polityki bezpieczeństwa. Następnie potwierdzić czy użytkownik powinien otrzymać odpowiednie uprawnienia do pliku. Jeżeli tak to sprawdza, jakie posiada i jeżeli nie zostały mu nadane, nadaje je. Jeżeli błąd wynika, z innej przyczyny przeprowadza diagnostykę lub sprawdza pliki konfiguracyjne. Niezależnie od tego, jakie środki podejmie, muszą one rozwiązać problem.

Po każdym takim zgłoszeniu powinna być sporządzona odpowiednia dokumentacja. Dlatego w tym wypadku administrator musi szybko reagować na zgłoszenia, jak i również odpowiednio przygotować dokumentację po wykonaniu czynności naprawczych.

Praca administratora – zarządzanie sieciami

We wszystkich organizacjach jest to kluczowe zadanie. Wiadomo, w obecnych czasach wszystko opiera się na internecie. Nawet jeżeli branża, w jakiej pracujemy, nie skupia się głównie, na tym to na pewno w jakimś stopniu wykorzystuje komunikację sieciową. Jest to kolejne zadanie administratora, o które musi zadbać.

Zarządzanie siecią oraz konserwacja urządzeń w niej funkcjonujących pełni istotną funkcję w działalnościach nawet jednoosobowych. Do takich urządzeń lub też narzędzi możemy zaliczyć routery, przełączniki i zapory ogniowe. Administrator musi zadbać o odpowiednią ich konserwację oraz konfigurację tak, aby działały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Najprostszym przykładem jest, gdy sieć działa zbyt wolno i, jako że zajmujemy się również sprawami wsparcia technicznego, jesteśmy zobligowani do wykonania odpowiednich kroków. Dlatego badamy przyczynę wystąpienia problemu poprzez sprawdzenie ruchu sieciowego. Używamy narzędzi diagnostycznych, dzięki którym sprawdzamy które urządzenia lub aplikacje przeciążają naszą sieć. Rozwiązanie problemu jest dość złożonym procesem i może polegać na wykonaniu różnych czynności jak na przykład optymalizacja czy też zmiana konfiguracji.

Dokumentacja

Sposób konfigurowania urządzeń czy też aplikacji powinno być odpowiednio opisane. Czyli praca administratora systemowego to także zadbanie o to, by to, co wykonana opisał. Choć może wydawać się to proste, to jednak wykonanie takiej dokumentacji jest dość czasochłonne, ponieważ wiąże się z dość szczegółowym opisem. Taka dokumentacja powinna zawierać na przykład szczegółowe informacje, w jaki sposób została przeprowadzona konfiguracja systemu i jego komponentów sprzętowych. Procedur stosowanych konserwacji oraz w jaki sposób rozwiązaliśmy dany problem. O tym ostatnim już wspominałem, gdy rozmawialiśmy o monitorowaniu kont użytkowników.

Przykład podałem przy opisywaniu monitoringu kont użytkowników, jednak aby to bardziej, uogólnić to tak naprawdę administrator musi opisywać wszystko, co wykona w strukturze organizacji. Optymalizuje oprogramowanie urządzenia, by działało lepiej, musi stworzyć dokumentację. Gdy stworzy nowe konto lub jakieś zawiesi, musi stworzyć do tego odpowiednią dokumentację. Choć jest to bardzo czasochłonne to jednak bardzo pożyteczne. Taką dokumentację mogą czytać inne osoby i w razie wystąpienia jakiegoś problemu będą wiedziały, co zostały wykonane przed. Dzięki czemu taka dokumentacja może nakierować na źródło wystąpienia problemu.

Na bieżąco z nowymi technologiami

Choć może się wydawać zbędne, to jednak bardzo pomaga w planowaniu przyszłych potrzeb w organizacji. Wraz ze wzrostem technologicznym może zaistnieć potrzeba wykonania zmian zarówno sprzętowych, jak i w oprogramowaniu. Niektóre zmiany mogą wywodzić się również z przepisów prawa w danym Państwie. Tego dobrym przykładem była konieczność wymiany niektórych starych kas fiskalnych na nowe spełniające obowiązującą wtedy normę. Dlatego też informacja o najnowszych trendach i technologiach dla administratora jest kolejnym elementem, o który musi zadbać administrator.

Podsumowanie

Zbyt długiego podsumowania nie chcę i nie będę pisał. Wszystko opisałem w powyższych kilku akapitach. Jednak zadam pytanie retoryczne Czy praca administratora jest prosta?

Chcesz wiedzieć więcej na temat administracji? Przeczytaj nasze artykuły, a także weź udział w kursach!

Dołącz Do Wyzwania "Opanuj Kontenery"!

Do 30 czerwca możesz dołączyć do wyzwania "Opanuj Kontenery". Możesz wziąć udział w pojedynczych kursach, bądź skorzystać z pakietów "Razem taniej". Do odebrania dodatkowo dwa kursy za darmo z kodem "Opanujkontenery2024"!

Chcesz dołączyć do szkolenia! Zapisy na stronie: https://asdevops.pl/kontenery

 
 

Dołącz do wakacyjnego wyzwania "Opanuj Kontenery"!

X