Repeater: Klucz Do Bezpieczeństwa Aplikacji – Ukryte Możliwości Badawcze

Repeater to jedno z najpotężniejszych narzędzi wchodzących w skład Burp Suite, służące do ręcznego testowania i debugowania aplikacji webowych poprzez manipulację pojedynczymi żądaniami i odpowiedziami HTTP/S. Pozwala nam przyjmować żądania przechwycone w Burp Proxy i manipulować nimi, wysyłając je wielokrotnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Alternatywnie możemy ręcznie tworzyć żądania od zera. Zapewnia ono badaczom bezpieczeństwa i deweloperom kontrolę nad poszczególnymi interakcjami z aplikacją, co umożliwia dokładne testowanie i zrozumienie zachowania systemu w różnych scenariuszach.

 

Mega zniżka na 3 kursy!

Skorzystaj z okazji i zapisz się na nasze kursy w promocyjnej cenie do 17 maja! 

Kursy objęte zniżką:

  • Proxmox i Wirtualizacja Serwerów
  • Ansible, Automatyzacja i AI
  • Klaster HA (Proxmox + Ceph)

Chcesz skorzystać z promocji? Kliknij w link i zapisz się:https://asdevops.pl/promocja-maj-2024/ 

 

 

 

Funkcje Repeatera:

Interfejs użytkownika: Repeater oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia łatwą nawigację i manipulację pojedynczymi żądaniami i odpowiedziami. Użytkownik może przeglądać szczegóły każdej interakcji, w tym nagłówki, treść żądania i odpowiedzi, a także parametry.

Zarządzanie sesją: Repeater automatycznie zarządza sesją, co oznacza, że ​​wszystkie manipulacje wykonywane na żądaniach są zgodne z kontekstem bieżącej sesji. Dzięki temu użytkownik może skupić się na testowaniu bez konieczności ręcznego zarządzania sesją.

Historia operacji: Repeater przechowuje historię wszystkich wykonanych operacji, co ułatwia powtórzenie lub porównanie wcześniejszych testów. Użytkownik może również zapisywać i wczytywać sesje, co jest przydatne podczas długotrwałych testów.

Praktyczne wykorzystanie narzędzia Repeater

Na samym początku należy przechwytycić żądanie za pomocą modułu proxy, a następnie przesyłanie go do Repeatera.

Po przechwyceniu żądania w module Proxy możemy wysłać je do Repeatera. W tym celu należy kliknąć żądanie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Wyślij do Repeatera, lub korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl + R.

Interfejs Repeater składa się z sześciu głównych sekcji:

Lista Żądań: Umiejscowiona w lewym górnym rogu karty, wyświetla listę żądań Przekaźnika. Możemy zarządzać wieloma żądaniami jednocześnie, a każde nowe żądanie wysłane do Przekaźnika pojawi się tutaj.

Kontrole Żądania: Umieszczone bezpośrednio pod listą żądań, te kontrole pozwalają nam wysyłać żądanie, anulować oczekujące żądanie oraz nawigować po historii żądań.

Widok Żądania i Odpowiedzi: Zajmujący większość interfejsu, ten obszar wyświetla widoki Żądania i Odpowiedzi. Możemy edytować żądanie w Widoku Żądania, a następnie przekazać je do przodu, podczas gdy odpowiedź zostanie pokazana w Widoku Odpowiedzi.

Opcje Układu: Znajdujące się w prawym górnym rogu widoku Żądania/Odpowiedzi, te opcje pozwalają nam dostosować układ Widoku Żądania i Odpowiedzi. Domyślnie ustawiony jest układ obok siebie (poziomy), ale możemy również wybrać układ pionowy lub połączyć je w osobne karty.

Inspektor: Umieszczony po prawej stronie, Inspektor pozwala nam analizować i modyfikować żądania w sposób bardziej intuicyjny niż korzystanie z edytora surowego. Przeanalizujemy tę funkcję w późniejszym zadaniu.

Cel: Znajdujące się powyżej Inspektora, pole Celu określa adres IP lub domenę, do której są wysyłane żądania. Gdy żądania są wysyłane do Przekaźnika z innych komponentów Burp Suite, to pole jest automatycznie wypełniane.

W Repeater, możemy zauważyć, że przechwycone żądanie jest teraz dostępne w widoku żądania.

Zarówno sekcje Cel, jak i Inspektor wyświetlają teraz odpowiednie informacje, chociaż obecnie brakuje nam odpowiedzi. Po kliknięciu przycisku SEND widok odpowiedzi szybko się zapełnia.

Poniżej w powiekszeniu okno Response oraz Inspector. Okno Request już znamy z wcześniejszego slajdu.

Gdy pragniemy dokonać jakiejkolwiek modyfikacji w żądaniu, wystarczy edytować widok żądania i ponownie wysłać je. Taka operacja automatycznie odświeży widok odpowiedzi po prawej stronie, prezentując nowe informacje.

Dodatkowo, jeśli korzystasz z przycisków historii usytuowanych obok przycisku Wyślij, masz możliwość nawigacji po naszej historii modyfikacji. Dzięki nim możesz swobodnie przemieszczać się zarówno do przodu, jak i do tyłu, dostosowując się do aktualnych potrzeb.

Podsumowanie

Repeater wyróżnia się jako niezastąpione narzędzie w arsenale testerów penetracyjnych i profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem. Jego wyjątkowość tkwi w zdolności do zarządzania wieloma żądaniami jednocześnie, precyzyjnej edycji oraz ponownego wysyłania żądań w celu testowania aplikacji pod kątem podatności. Dzięki Repeaterowi użytkownicy mogą śledzić historię swoich interakcji z aplikacją, eksplorować różne scenariusze ataku oraz skutecznie analizować i modyfikować żądania. Współpracując z innymi funkcjami Burp Suite, takimi jak Scanner, Intruder czy Spider, tworzy kompleksowe środowisko testowe. Umożliwia to wykrywanie i naprawę luk w zabezpieczeniach aplikacji oraz zapewniające pełny wgląd w jej bezpieczeństwo.

Mega zniżka na 3 kursy!

Skorzystaj z okazji i zapisz się na nasze kursy w promocyjnej cenie do 17 maja! 

Kursy objęte zniżką:

  • Proxmox i Wirtualizacja Serwerów
  • Ansible, Automatyzacja i AI
  • Klaster HA (Proxmox + Ceph)

Chcesz skorzystać z promocji? Kliknij w link i zapisz się:https://asdevops.pl/promocja-maj-2024/ 

 

 
 
 

MEGA-zniżka na 3 kursy IT!

X