Robot ASK

RODO – uprawnienia organu nadzorczego

 

Już za kilka miesięcy w życie wchodzi RODO. Jak zapewne wiecie oznacza to spore zmiany w obowiązujących przepisach i w samej organizacji firm, a niedostosowanie się do nich może grozić surowymi konsekwencjami…

Wraz w wejściem w życie ustawy RODO, wzrosną kompetencje organu nadzorczego.  Poniżej prezentuję uprawnienia, które już niedługo następca GIODO będzie mógł wykonywać w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Mega zniżka na 3 kursy!

Skorzystaj z okazji i zapisz się na nasze kursy w promocyjnej cenie do 17 maja! 

Kursy objęte zniżką:

 • Proxmox i Wirtualizacja Serwerów
 • Ansible, Automatyzacja i AI
 • Klaster HA (Proxmox + Ceph)

Chcesz skorzystać z promocji? Kliknij w link i zapisz się:https://asdevops.pl/promocja-maj-2024/ 

 

 

 

RODO – uprawnienia organu nadzorczego

 1. nakazanie Administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu, a w stosownym przypadku przedstawicielowi administratora lub podmiotu przetwarzającego, dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań,
 2. prowadzenie postępowań w formie audytów ochrony danych,
 3. dokonywania przeglądu udzielonych certyfikacji na mocy art. 42 ust. 7,
 4. zawiadamianie Administratora lub podmiotu przetwarzającego o podejrzeniu naruszenia niniejszego rozporządzenia,
 5. uzyskiwania od Administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań,
 6. uzyskiwania dostępu do wszystkich pomieszczeń Administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych, zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego,
 7. wydawania ostrzeżeń Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dotyczących możliwości naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia poprzez planowane operacje przetwarzania,
 8. udzielania upomnień Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia przez operacje przetwarzania,
 9. nakazania Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia,
 10. nakazania Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów niniejszego rozporządzenia, a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu,
 11. nakazania Administratorowi zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych,
 12. wprowadzania czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania,
 13. nakazania na mocy art. 16, 17 i 18 sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz nakazanie na mocy art. 17 ust. 2 i art. 19 powiadomienia o tych czynnościach odbiorców, którym dane osobowe ujawniono,
 14. cofnięcia certyfikacji lub nakazania podmiotowi certyfikującemu cofnięcia certyfikacji udzielonej na mocy art. 42 lub 43, lub nakazania podmiotowi certyfikującemu nieudzielania certyfikacji, jeżeli jej wymogi nie są spełnione lub przestały być spełniane,
 15. zastosowania, oprócz lub zamiast środków, o których mowa w niniejszym ustępie, administracyjnej kary pieniężnej na mocy art. 83, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy,
 16. nakazania zawieszenia przepływu danych do odbiorcy w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej

RODO 2018 – wsparcie dla firm

Jak widzicie organy nadzorcze mają teraz szeroki arsenał uprawnień i z pewnością trudno liczyć na taryfę ulgową jeśli dana firma nie dostosuje się do zmieniających się przepisów.

Chcesz sprawdzić jak duże mogą być kary i jakie konsekwencje czekają przedsiębiorców, którzy nie wprowadzą w swoich firmach odpowiedniej polityki bezpieczeństwa? Te i inne informacje znajdziesz w darmowym poradniku, który jakiś czas temu przygotowałem, kliknij aby pobrać:

darmowy poradnik RODO WBT

Jeśli przeraża Cię rozmiar i wizja zmian, które stają się koniecznością w związku z RODO możesz liczyć na fachową pomoc specjalistów. Mamy doświadczenie, aktualne rozeznanie i chętnie pomożemy we wdrożeniu aktualnej polityki bezpieczeństwa, pomożemy dostosować Twoją firmę do zmian w ochronie danych osobowych i nie tylko!

Ale najlepiej będzie porozmawiać o tym osobiście.

Jeśli szukasz tego rodzaju współpracy – dobrze trafiłeś – skontaktuj się ze mną poprzez bloga lub formularz na stronie, a omówmy Twój konkretny przypadek na niezobowiązującym spotkaniu.

Zapraszam serdecznie!

Mega zniżka na 3 kursy!

Skorzystaj z okazji i zapisz się na nasze kursy w promocyjnej cenie do 17 maja! 

Kursy objęte zniżką:

 • Proxmox i Wirtualizacja Serwerów
 • Ansible, Automatyzacja i AI
 • Klaster HA (Proxmox + Ceph)

Chcesz skorzystać z promocji? Kliknij w link i zapisz się:https://asdevops.pl/promocja-maj-2024/ 

 

 
 
 

MEGA-zniżka na 3 kursy IT!

X