Skanowania bezpieczeństwa Dockera i Kubernetes

Skanowania bezpieczeństwa Dockera i Kubernetes

Konteneryzację w ogólnym rozumieniu możemy określić jako, coś przełomowego co zrewolucjonizowało sposoby tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami. Docker i Kubernetes są to dwie najczęściej używane platformy wykorzystujące tę technologię. Umożliwiają one szybkie tworzenie, pakowanie i dystrybucję aplikacji jako kontenerów. Jednak, jak w przypadku każdej technologii, bezpieczeństwo jest sprawą najważniejszą. Kontenery mogą być podatne na różne zagrożenia, takie jak złośliwe oprogramowanie, błędne konfiguracje oraz nieaktualne oprogramowanie. Czyli na wszystko to, co w klasycznym środowisku nieopartym o kontenery. W tym artykule chciałbym omówić znaczenie skanowania bezpieczeństwa w Dockerze i Kubernetesie. Poznamy różne narzędzia i najlepsze praktyki w celu zabezpieczenia aplikacji znajdujących się w kontenerach. Bez dalszego wstępu zerknij na to, co przygotowałem.

 

 

Akcja Urodzinowa 2024 - Promocja na wybrane kursy!

Z okazji urodzin twórcy Grupy ADM - Arka, organizujemy akcje urodzinową. To promocja na wybrane kursy dostępne w ofercie. Jest w czym wybierać!

Chcesz skorzystać z promocji? Kliknij w link: https://asdevops.pl/akcja-urodzinowa-2024/

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo kontenerów

Jak już wspomniałem bezpieczeństwo kontenerów uruchamianych za pomocą Dockera i Kubernetes jest jednym z najważniejszych elementów przy wdrażaniu oraz zarządzaniu nimi. Kontenery to lekki i przenośny sposób na pakowanie i dystrybucję aplikacji, ale wiążą się też z własnym zestawem wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Zabezpieczenia kontenerów obejmuje zarówno ochronę aplikacji znajdującej się w kontenerze, jak i środowiska hosta, na którym został uruchomiony przed złośliwymi atakami, lukami w zabezpieczeniach czy też naruszeniami danych.

Aby zaradzić wspomnianym incydentom bezpieczeństwa, konieczne jest przyjęcie kompleksowego podejścia do ich bezpieczeństwa. Obejmuje ono wdrożenie środków bezpieczeństwa na każdym etapie cyklu życia kontenera, czyli wiąże się ze stosowaniem poprawek zabezpieczeń oraz konfiguracją odpowiedniej kontroli dostępu i uprawnień. Ponadto skanowanie zabezpieczeń jest kluczowym elementem, który obejmuje identyfikowanie i niwelowanie luk w zabezpieczeniach oraz zagrożeń w obrazach kontenerów, konfiguracjach i zależnościach.

Ze wspomnianymi elementami mogłeś mieć już styczność, ponieważ tego typu wdrożenia są stosowane również w środowiskach, w których nie korzysta się z konteneryzacji.

Bezpieczeństwo aplikacji, serwera, na których wykorzystuje się konteneryzację lub też nie, wymaga przeprowadzania różnych skanowań oraz wypracowania pewnej hierarchii zasad i uprawnień dostępu. Dlatego zagadnienia w tym akapicie czy też w dalszej części artykułu nie powinny być jakąś nowością. Jednak zabezpieczenie kontenerów, a zabezpieczenia środowiska bez nich, różnić się od siebie. Dlatego w tym materiale poruszam tematykę, związaną głównie ze skanowaniem, jednak zaczepiam również o ogólny temat bezpieczeństwa z tym powiązanym.

Znaczenie skanowania bezpieczeństwa

Skanowanie bezpieczeństwa to podstawowa praktyka w zakresie bezpieczeństwa kontenerów, która obejmuje skanowanie obrazów, kontenerów i ich zależności pod kątem luk w zabezpieczeniach i innych zagrożeń. Pomaga to ich identyfikację oraz dostarcza sporo przydatnych informacji, które mogą posłużyć do ich naprawy, nim ktoś je wykorzysta. Regularne skanowanie kontenerów ma ogromne znaczenie, ponieważ dzięki temu upewniamy się, że obrazy i ich zależności są aktualne i wolne od luk. Niezastosowanie się do tego może spowodować naruszenia bezpieczeństwa, które mogą mieć poważne konsekwencje dla firm i organizacji, a bardziej obrazowo dla danych zawartych w tych kontenerach.

Skanowanie bezpieczeństwa pomaga również organizacjom zachować zgodność z wymogami prawnymi i standardami branżowymi. Wiele organów regulacyjnych, wymaga od firm stosowanie się do pewnych zasad bezpieczeństwa aplikacji i danych. Dobrym przykładem jest RODO. Dlatego też skanowanie bezpieczeństwa kontenerów stanowi istotny element zgodności, identyfikując potencjalne zagrożenia i słabe punkty, które mogą naruszać wymagania prawne lub umowne. Dzięki identyfikacji błędnych konfiguracji zabezpieczeń aplikacji umożliwiamy programistom szybkie naprawianie problemów i zmniejszanie ryzyka przyszłych incydentów bezpieczeństwa.

Skanowanie bezpieczeństwa kontenerów Dockera

Tytułową czynność możemy wykonać za pomocą przystosowanych do tego narzędzi. Jednym z popularnych jest Clair. Clair to skaner bezpieczeństwa typu open source, który może wykrywać luki w zabezpieczeniach i ich zależności. Można go zintegrować z Dockerem, aby skanować obrazy przed ich wdrożeniem. Zapewnia kompleksowy raport, który identyfikuje wagę i rodzaj luk w zabezpieczeniach wykrytych w obrazach, wraz z sugestiami dotyczącymi środków zaradczych.

Następnym popularnym narzędziem do skanowania kontenerów jest Anchore, również typu open source. Anchore przeprowadza zautomatyzowane skanowanie bezpieczeństwa obrazów, wykrywa luki w zabezpieczeniach oraz zapewnia wgląd i zalecenia dotyczące środków zaradczych. Czyli działa identycznie jak opisywany przed chwilą Clair. Umożliwia również egzekwowanie zasad w celu zapewnienia, że obrazy kontenerów są zgodne ze standardami regulacyjnymi i branżowymi.

Kolejnym popularnym narzędziem do skanowania bezpieczeństwa jest Docker Security Scanning. To narzędzie jest usługą Dockera i służy do skanowania obrazów przechowywanych w Docker Hub pod kątem luk w zabezpieczeniach. Wykorzystuje bazę danych dostarczoną przez Snyk, zewnętrzną usługę skanowania bezpieczeństwa, do identyfikowania luk w zabezpieczeniach obrazów.

Oprócz korzystania z narzędzi do skanowania ważne jest również przestrzeganie najlepszych praktyk dotyczących zabezpieczeń kontenerów, do których możemy zaliczyć:

 • używaj tylko zaufanych obrazów podstawowych;
 • unikaj uruchamiania kontenerów jako root;
 • regularnie aktualizuj obrazy kontenerów i ich zależności;
 • używaj środków bezpieczeństwa sieci, takich jak zapory ogniowe i segmentacja sieci;
 • użyj silnego uwierzytelniania i kontroli dostępu;

Najlepsze praktyki skanowania zabezpieczeń platformy Docker

Przed chwilą wypisałem najlepsze praktyki związanych z bezpieczeństwem kontenerów. Natomiast w tym paragrafie zajmiemy się najlepszymi praktykami związanymi ze skanowaniami bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiam listę moim zdaniem najistotniejszych:

Skanuj od początku tworzenia i często po…

Ważne jest, aby skanować obrazy na jak najwcześniejszym etapie procesu opracowywania, aby wykryć wszelkie problemy z bezpieczeństwem, zanim trafią do produkcji. Oczywiście nie możemy zapomnieć o regularnym ich skanowaniu, nawet po ich wdrożeniu, w celu wykrycia wszelkich nowych luk, które mogą się pojawić.

Korzystaj tylko z zaufanych obrazów…

Pobierając obrazy z rejestrów, upewnij się, że pochodzą one z zaufanego źródła.

Aktualizuj obrazy…

Ważne jest, aby regularnie aktualizować obrazy. W ten sposób będziesz mieć pewność, że wszelkie znane luki w zabezpieczeniach zostaną załatane.

Monitoruj swoje kontenery…

Uważnie obserwuj swoje kontenery, aby upewnić się, że działają zgodnie z przeznaczeniem i że nie ma nieautoryzowanych zmian ani działań.

Zaimplementuj kontrolę dostępu…

Ogranicz dostęp do swoich obrazów i kontenerów tylko do tych, którzy tego potrzebują, i upewnij się, że uprawnienia są skonfigurowane poprawnie.

Skorzystaj z podejścia warstwowego…

Zaimplementuj wiele warstw kontroli bezpieczeństwa, aby zapewnić dogłębną ochronę. Może to obejmować bezpieczeństwo sieci, kontrolę dostępu i inne środki.

Stosując się do zasad z poprzedniego paragrafu oraz wymienionych w tym moim zdaniem upewniasz się, że zachowałeś wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa.

Skanowanie bezpieczeństwa infrastruktury Kubernetes

Podobnie jak w przypadku Dockera, dla Kubernetes dostępnych jest kilka narzędzi do skanowania pod kątem bezpieczeństwa. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć:

 • Aqua Security;
 • Sysdig Secure;
 • Anchore Engine;
 • Clair;
 • Trivy;

Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne cechy i możliwości, dlatego ważne jest, aby dokładnie ocenić dostępne opcje i określić, które narzędzie będzie najlepiej dopasowane do konkretnych potrzeb.

Tak jak w przypadku Dockera dla Kubernetesa oprócz korzystania z narzędzia do skanowania istnieje szereg najlepszych praktyk, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo w Kubernetes. Obejmują one:

 • aktualizowanie wersji Kubernetes;
 • regularne stosowanie poprawek i aktualizacji zabezpieczeń;
 • implementacja RBAC (kontrola dostępu oparta na rolach) w celu ograniczenia dostępu do wrażliwych zasobów;
 • implementacja zasad sieciowych w celu ograniczenia ruchu między podami;
 • ograniczenie korzystania z zewnętrznych rejestrów obrazów tylko do zaufanych źródeł;
 • używanie zasad bezpieczeństwa podów do wymuszania ustawień zabezpieczeń kontenera;

Stosując się do wymienionych zasad i regularnie skanując kontenery pod kątem luk w zabezpieczeniach, możesz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swojemu środowisku opartemu o Kubernetes.

Najlepsze praktyki dotyczące skanowania zabezpieczeń Kubernetes

W ten sam sposób jak w przypadku Dockera tak i Kubernetesa oddzieliłem dobre praktyki dotyczące samego Kubernetesa od dobrych praktyk związanych z przeprowadzaniem skanowania tego środowiska. Poniżej przedstawiam listę moim zdaniem najistotniejszych:

Regularnie skanuj klastry Kubernetes…

Podobnie jak w przypadku skanowania zabezpieczeń obrazów oraz kontenerów Dockera, ważne jest regularne skanowanie klastrów Kubernetes pod kątem luk w zabezpieczeniach. Pomoże Ci to być na bieżąco z potencjalnymi problemami z bezpieczeństwem i rozwiązywać je, zanim staną się problemem.

Używaj wielu narzędzi do skanowania…

Nie opieraj się tylko na jednym narzędziu, dobrym pomysłem jest użycie kilku, a następnie porównanie wyników skanowania. W taki sposób zapewnisz kompleksową ochronę w swoim środowisku.

Bądź na bieżąco z poprawkami i aktualizacjami…

Upewnij się, że jesteś na bieżąco z najnowszymi poprawkami i aktualizacjami dla swoich klastrów Kubernetes oraz narzędzi używanych do skanowania. Może to pomóc w uniknięciu znanych luk w zabezpieczeniach, które zostały już wykryte i poprawione przez społeczność.

Postępuj zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień…

Podczas konfigurowania klastrów Kubernetes pamiętaj o przestrzeganiu zasady najmniejszych uprawnień. Oznacza to nadanie każdemu kontenerowi i usłudze tylko tych uprawnień, których potrzebuje do wykonywania określonej funkcji, zamiast pełnego dostępu do systemu.

Zaimplementuj zasady bezpieczeństwa sieci…

Oprócz skanowania w poszukiwaniu luk w klastrach Kubernetes ważne jest wdrożenie zasad bezpieczeństwa sieci, które mogą pomóc w zapobieganiu atakom ze źródeł zewnętrznych.

Różnice w skanowaniu bezpieczeństwa pomiędzy Dockerem, a Kubernetesem

Jeśli chodzi o skanowanie bezpieczeństwa kontenerów, istnieje kilka kluczowych różnic między Dockerem, a Kubernetesem. Chociaż obie platformy używają kontenerów do wdrażania aplikacji i zarządzania nimi, różnią się podejściem do skanowania bezpieczeństwa i nie tylko. Jedną z głównych różnic jest zakres skanowania. W przypadku Dockera skanowanie bezpieczeństwa koncentruje się przede wszystkim na samym obrazie kontenera. Oznacza to, że narzędzia skanujące przeanalizują obraz pod kątem luk w zabezpieczeniach lub potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa przed jego wdrożeniem. W przypadku Kubernetesa stosuje on szersze podejście do skanowania bezpieczeństwa. Oprócz skanowania obrazów skanuje także całą infrastrukturę Kubernetes, w tym węzły, zasobniki i usługi. Pozwala to na pełniejszy wgląd w bezpieczeństwo całego środowiska.

Następną różnicą jest czas skanowania bezpieczeństwa. W przypadku Dockera skanowanie zwykle odbywa się przed wdrożeniem obrazu. Oznacza to, że wszelkie luki w zabezpieczeniach lub zagrożenia zostaną wykryte przed uruchomieniem kontenera. Natomiast w Kubernetesie skanowanie może odbywać się na różnych etapach. Można to zrobić podczas procesu kompilacji, podczas procesu wdrażania, a nawet po zakończeniu wdrażania. Pozwala to na większą elastyczność w czasie i sposobie skanowania.

I ostatnie, różnica w narzędziach używanych do skanowania bezpieczeństwa. Podczas gdy niektóre narzędzia, takie jak Trivy, mogą być używane zarówno z Dockerem, jak i Kubernetesem, istnieją narzędzia zaprojektowane specjalnie dla jednej lub drugiej platformy. Wymieniłem je w jednym z poprzednich paragrafów.

Podsumowanie

Docker i Kubernetes są to platformy na pierwszy rzut oka podobne do siebie. Jednak gdy zapoznamy się z funkcjami oraz różnicami pomiędzy nimi zmienimy zdanie natychmiast. I tak samo jest w przypadku podejścia do bezpieczeństwa czy też przeprowadzenia skanowania. Docker jest mniej rozbudowanym narzędziem, dlatego jego zakres obejmuje zupełnie inne elementy. Natomiast w przypadku Kubernetesa, obsługuje on konteneryzacje i korzysta z niej, jak i również posiada inne narzędzia. W związku z tym jego podejście do skanowania obejmuje o wiele szerszy zakres.

Chcesz wiedzieć więcej na temat konteneryzacji? Przeczytaj nasze artykuły, a także weź udział w kursach!

 

 

 

Akcja Urodzinowa 2024 - Promocja na wybrane kursy!

Z okazji urodzin twórcy Grupy ADM - Arka, organizujemy akcje urodzinową. To promocja na wybrane kursy dostępne w ofercie. Jest w czym wybierać!

Chcesz skorzystać z promocji? Kliknij w link: https://asdevops.pl/akcja-urodzinowa-2024/

 
 

Akcja Urodzinowa! Promocja na wybrane kursy!

X