Polityka Prywatności Bloga

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej działającej pod adresem: www.blog.askomputer.pl (dalej określana jako Strona).

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Arkadiusz Siczek, ul. Prymasa Tysiąclecia 46, Warszawa, kontakt: areks@askomputer.pl (dalej określana jako Administrator).

Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej użytkownikiem (dalej określanym jako Użytkownik).

Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej określane jako RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  – informacje o celach i podstawach przetwarzania

Dane osobowe użytkowników są zbierane w przypadku:

a)subskrypcji Newslettera (adres e-mail),

b) korzystania z formularza kontaktowego (nazwisko, e-mail, telefon)

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w celu realizacji świadczenia usługi – wysyłki Newslettera; Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy, nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia.

Dane osobowe są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora  oraz w celach statystycznych, a także w celach świadczenia marketingu bezpośredniego.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje takie jak np. adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego,  dane nawigacyjne, w tym informacje o linkachi odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie.

 Dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – celem poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora.

Dane osobowe przekazane w formularzu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści przesłanego formularza). Dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie wskazanie będzie skutkowało brakiem realizacji celów, dla jakich są one zbierane – np. brak wysyłki Newslettera czy odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – informacje o prawach Użytkownika

• żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

• prawo do przenoszenia danych,

• do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu

• do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Dla prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi RODO. 

Państwa dane nie będą przekazywane na obszar państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  – zasady bezpieczeństwa

Zabezpieczenie danych osobowych realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych uniemożliwiających ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu przez podmioty nieupoważnione.

W związku z realizacją polityki prywatności i dbałości o interesy Użytkowników strony, dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów. Nie udostępniamy i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.  

POLITYKA COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Stronę w następujących celach:

  • zapamiętywania danych z wypełnianych na Formularzu Zamówienia;
  • dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę poprzez anonimową analizę ich zachowania, w celu dopasowania i usprawnienia funkcjonalności pod konkretne oczekiwania i przewidywane zainteresowania

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, uniemożliwiająca przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z Administratorem Państwa danych, w sposób wspomniany w na początku dokumentu.

Otworzyliśmy zapisy na kurs "Bezpieczeństwo Serwerów Linux"

X