Darkweb

Darkweb

Darkweb odnosi się do części Internetu, która nie jest indeksowana przez tradycyjne wyszukiwarki, takie jak Google czy Bing. Często uzyskuje się do niej dostęp za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania, takiego jak przeglądarka Tor. Umożliwia ona użytkownikom pozostać anonimowymi i niewykrywalnymi. Ta anonimowość doprowadziła do mnożenia się nielegalnych działań, w tym sprzedaży nielegalnych towarów, usług, cyberataków i wymiany poufnych informacji. W erze cyfrowej cyberbezpieczeństwo stało się kwestią bardzo ważną zarówno dla użytkowników domowych, jak i firm. W miarę jak stajemy się coraz zależni od technologii, hakerzy znajdują co rusz nowe sposoby wykorzystywania luk w zabezpieczeniach. A także uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji. Jednym z obszarów budzących szczególne obawy jest wspomniana darkweb. Dlatego konieczne jest zrozumienie jej działania i potencjalnych zagrożeń od niej pochodzących.

 

Dołącz do Wyzwania "Opanuj Kontenery"!

Do 30 czerwca możesz dołączyć do wyzwania "Opanuj Kontenery". Możesz wziąć udział w pojedynczych kursach, bądź skorzystać z pakietów "Razem taniej". Do odebrania dodatkowo dwa kursy za darmo z kodem "Opanujkontenery2024"!

Chcesz dołączyć do szkolenia! Zapisy na stronie: https://asdevops.pl/kontenery

 

 

Co to jest darkweb?

Internet jest podzielony na trzy główne części:

surface web – obejmuje wszystkie witryny, do których można łatwo uzyskać dostęp za pośrednictwem wyszukiwarek, takich jak Google;

deep web – obejmuje witryny, które nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki i wymagają logowania lub specjalnego pozwolenia na dostęp.

dark web – to podzbiór deep web. Jest celowo ukryta i wymaga specjalnego oprogramowania, aby uzyskać dostęp, takiego jak przeglądarka Tor.

Podczas gdy surface web i deep web są często używane zamiennie, dark web jest szczególnie kojarzona z nielegalną działalnością.

Działa ona za pomocą zaszyfrowanych sieci o nazwie Tor (The Onion Router), która pozwala użytkownikom zachować anonimowość podczas przeglądania. Oznacza to, że treść i tożsamość użytkownika są ukryte. Utrudnia organom ścigania śledzenie i lokalizowanie osób zaangażowanych w nielegalne działania. Darkweb wykorzystuje również kryptowaluty, takie jak Bitcoin, w celu ułatwienia transakcji. To jeszcze bardziej utrudnia śledzenie miejsca zapłat za towary i nielegalne usługi. Ze względu na swój anonimowy charakter darkweb stała się rajem dla przestępców do prowadzenia nielegalnych działań. Czyni ją poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa każdego z nas.

Darkweb jest szczególnie znana z takich nielegalnych działań jak handel narkotykami, handel bronią i handel ludźmi. Istnieją jednak również inne rodzaje treści i usług, które można w niej znaleźć. Na przykład niektóre osoby uzyskują dzięki niej dostęp do poufnych informacji lub je udostępniają bez obawy, że zostaną wykryte. Ponadto niektóre witryny w darkweb oferują nielegalne i nieetyczne usługi, takie jak hakowanie, fałszowanie pieniędzy i kradzieże tożsamości. Należy pamiętać, że dostęp do tego typu działań i uczestniczenie w nich jest nielegalne i może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Jakie zagrożenie niesie za sobą darkweb?

Jednym z najniebezpieczniejszych aspektów tej sieci jest dystrybucja złośliwego oprogramowania. Cyberprzestępcy mogą łatwo sprzedawać lub handlować takim mając mniejsze obawy, że zostaną złapani. Złośliwe oprogramowanie to oprogramowanie, które może zainfekować komputer i wykraść poufne informacje lub spowodować uszkodzenie systemu i sprzętu. Może przybierać różne formy, w tym wirusy, robaki czy też konie trojańskie. Po zainstalowaniu na komputerze może służyć do kradzieży danych osobowych. Jakich? Takich jak numery kart kredytowych, numery ubezpieczenia społecznego i innych poufnych danych. Można go również wykorzystać do uzyskania dostępu do sieci na przykład organizacji i kradzieży poufnych informacji.

W darkweb istnieją tak zwane rynki cyberprzestępczości.

Są to platformy internetowe, na których użytkownicy mogą kupować i sprzedawać nielegalne towary i usługi. Jakie?Takie jak wspomniane w poprzednim paragrafie skradzione dane kart kredytowych, złośliwe oprogramowanie czy też narzędzia hakerskie. Przestępcy działający w tej sieci zapewniają sobie możliwość anonimowego prowadzenia przestępczej działalności. Anonimowość tych rynków utrudnia organom ścigania wyśledzenie i ściganie osób stojących za nimi. Ponadto dostępność takich rynków zwiększyła ryzyko cyberataków i rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania, które może wyrządzić znaczne szkody osobom fizycznym i przedsiębiorstwom.

Zagrożenia wewnętrzne i niewłaściwe postępowanie pracowników to główne obawy organizacji, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Zagrożenia te pojawiają się, gdy pracownik lub inna zaufana osoba w organizacji niewłaściwie wykorzystuje swój dostęp do poufnych informacji. Takie czynności mogą być celowe lub nieumyślne. Jednak niezależnie od tego mogą skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami. Ważne jest, aby firmy posiadały zasady i procedury monitorowania, zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym oraz edukowania pracowników w zakresie najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i przestępczości w internecie.

Poważnym problemem jest również hakerstwo i szpiegostwo sponsorowane przez niektóre państwa. Darkweb odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu takich działań. Niektóre kraje dysponują wysoce zaawansowanymi możliwościami cybernetycznymi. Mogą wykorzystywać to do koordynowania ataków lub pozyskiwania poufnych informacji z innych krajów, lub organizacji. Celem tych ataków mogą być agencje rządowe, firmy, a nawet osoby prywatne.

Szyfrowanie w darkweb

Darkweb w dużej mierze polega na technologii szyfrowania, aby ukryć tożsamość i działania swoich użytkowników. Polega ono na szyfrowaniu danych w taki sposób, że są one nieczytelne dla każdego, kto nie ma klucza do ich odszyfrowania. W darkweb szyfrowanie służy do ochrony komunikacji między użytkownikami, a odwiedzanymi przez nich witrynami, utrudniając przechwytywanie i podsłuchiwanie tych rozmów. Jest ono również używane do ochrony tożsamości zarówno kupujących, jak i sprzedających na nielegalnych rynkach internetowych. Technologia szyfrowania to miecz obosieczny. Może pomóc chronić prywatność legalnych użytkowników, ale może też utrudniać organom ścigania śledzenie przestępców i zapobieganie nielegalnej działalności.

Szyfrowanie jest ważnym narzędziem ochrony informacji w sieci. Chociaż jest skutecznym sposobem na zachowanie prywatności danych, ma ono swoje ograniczenia, jeśli chodzi o ochronę przed cyberzagrożeniami w darkweb. Jedno ze wspomnianych ograniczeń jest to, że chroni dane tylko podczas ich przesyłania. Gdy dane zostaną odszyfrowane i zapisane na urządzeniu, stają się podatne na ataki. Hakerzy mogą korzystać z różnych technik, aby uzyskać dostęp do przechowywanych danych, takich jak wykorzystywanie luk w oprogramowaniu lub nakłanianie użytkowników do pobrania złośliwego oprogramowania.

Następnym ograniczeniem szyfrowania jest to, że nie chroni ono przed wszystkimi typami cyberzagrożeń. Na przykład szyfrowanie nie chroni przed atakami socjotechnicznymi, w ramach których hakerzy używają podstępu, aby nakłonić ludzi do podania poufnych informacji. Choć szyfrowanie danych jest ogólnie określane jako pozytywny aspekt, to jeżeli nie zostanie prawidłowo zaimplementowane, może w rzeczywistości zwiększyć podatność danych na ataki. Na przykład, jeśli klucz szyfrowania zostanie zgubiony lub skradziony, zaszyfrowane dane mogą stać się niedostępne lub osoba niepowołana może uzyskać do nich dostęp.

Prawo, organy ścigania i darkweb

Wysiłki mające na celu zwalczanie cyberprzestępczości w darkweb, są prowadzone już od kilkunastu lat. Organy ścigania na całym świecie utworzyły specjalne jednostki do badania i zakłócania działań w niej. Agencje te współpracują ze sobą, aby identyfikować i aresztować osoby zaangażowane w nielegalne działania, takie jak handel narkotykami, sprzedaż broni i pranie brudnych pieniędzy. Pracują również nad zamknięciem nielegalnych rynków i stron internetowych, które ułatwiają działalność przestępczą. Oprócz wysiłków organów ścigania, firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem i badacze pracują również nad zwalczaniem cyberprzestępczości. Opracowują i wykorzystują specjalistyczne narzędzia i techniki do identyfikowania i monitorowania złośliwych działań w ciemnej sieci (darkweb), takich jak sprzedaż skradzionych danych lub dystrybucja złośliwego oprogramowania.

Jednak pomimo tych wysiłków darkweb pozostaje wyzwaniem i stale ewoluującym zagrożeniem dla ogólnego bezpieczeństwa. Śledzenie i monitorowanie działań w darkweb jest trudne ze względu na anonimowość, którą zapewnia szyfrowanie i inne technologie. Przestępcy nieustannie znajdują nowe sposoby unikania środków egzekwowania prawa i środków bezpieczeństwa cybernetycznego, co utrudnia walkę z cyberprzestępczością.

Korzystanie z szyfrowania i kryptowalut utrudnia również śledzenie transakcji i przepływów pieniężnych. Ponadto wiele rynków i forów dyskusyjnych w ciemnej sieci jest hostowanych na serwerach znajdujących się w krajach o niedbałych przepisach dotyczących cyberprzestępczości, co utrudnia organom ścigania uzyskanie do nich dostępu. W rezultacie ściganie przestępstw w ciemnej sieci może być złożone i czasochłonne.

Darkweb stwarza wyjątkowe wyzwania, jeśli chodzi o reagowanie na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, po części dlatego, że często trudno jest zidentyfikować, gdzie ma miejsce nielegalna działalność i kto jest za nią odpowiedzialny. Ponieważ jest ona zjawiskiem globalnym, do skutecznego zwalczania cyberprzestępczości niezbędna jest współpraca międzynarodowa. W ostatnich latach międzynarodowe organy ścigania poczyniły postępy we współpracy w celu zwalczania cyberprzestępców działających właśnie w niej. W 2017 r. rząd Stanów Zjednoczonych z pomocą międzynarodowych partnerów zamknął dwa główne rynki AlphaBay i Hansa. Te targowiska były odpowiedzialne za sprzedaż nielegalnych narkotyków, broni i innych nielegalnych towarów. Jednak nadal istnieją wyzwania, jeśli chodzi o ściganie przestępców. Zwłaszcza gdy działają oni w krajach o słabych lub nieistniejących przepisach dotyczących cyberprzestępczości.

Jak chronić się przez zagrożeniami?

Zabezpieczenie danych osobowych i biznesowych ma zasadnicze znaczenie dla ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami w ciemnej sieci. Oto kilka najlepszych praktyk, które powinieneś rozważyć niezależnie czy w środowisku domowym, czy też w działalności.

Aktualizuj oprogramowanie i system. Regularnie aktualizuj system operacyjny, oprogramowanie i programy antywirusowe komputera, aby mieć pewność, że mają najnowsze poprawki zabezpieczeń i ochronę przed znanymi lukami w zabezpieczeniach.

Używaj silnych haseł. Powinny być one unikalne i złożone do każdego konta, jak i każde konto, z jakiego korzystasz, powinno posiadać, włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Oczywiście o ile to możliwe, a najlepiej korzystaj z kluczy YubiKey.

Zachowaj ostrożność w przypadku danych osobowych. Unikaj udostępniania poufnych informacji w Internecie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Udostępniaj je tylko zaufanym osobom. Uważaj na próby phishingu i nigdy nie klikaj podejrzanych łączy ani nie pobieraj załączników z nieznanych źródeł.

Twórz kopie zapasowe ważnych danych. Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych w bezpiecznej lokalizacji lub w usłudze chmurowej na wypadek utraty danych, lub ataków ransomware. Najlepiej jest trzymać dane w dwóch miejscach.

Szkol pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Edukuj swoich pracowników oraz siebie w zakresie znaczenia cyberbezpieczeństwa, oraz sposobów rozpoznawania potencjalnych zagrożeń i zapobiegania im.

Wdrożenie środków bezpieczeństwa sieci – używaj zapór ogniowych, systemów wykrywania włamań i innych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Podsumowanie

W dzisiejszej erze cyfrowej podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony siebie i swojej firmy przed cyberzagrożeniami jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Wraz z rozwojem ciemnej sieci (darkweb) cyberprzestępcy mają więcej niż kiedykolwiek możliwości kradzieży poufnych informacji, rozpowszechniania złośliwego oprogramowania i prowadzenia innych nielegalnych działań. Dlatego tak ważne jest wdrożenie silnych środków bezpieczeństwa cybernetycznego, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twoim danym.

Przyjmując odpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego, możesz znacznie zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą cyberataków i potencjalnie niszczycielskich konsekwencji, które mogą się z nimi wiązać. Dlatego też specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa odgrywają kluczową rolę w ochronie przed zagrożeniami z omawianej sieci. Są odpowiedzialni za wdrażanie i zarządzanie środkami bezpieczeństwa, takimi jak zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań i technologie szyfrowania. Przeprowadzają również regularne oceny i audyty bezpieczeństwa w celu identyfikacji słabych punktów i opracowania strategii ograniczania ryzyka. Ponadto mogą pracować nad edukacją pracowników i opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z ciemną siecią oraz sposobów zachowania bezpieczeństwa w Internecie. W dzisiejszej erze cyfrowej posiadanie zespołu wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny jest niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych i biznesowych przed cyberzagrożeniami.

Chcesz wiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa? Przeczytaj nasze artykuły lub weź udział w kursach!

Dołącz Do Wyzwania "Opanuj Kontenery"!

Do 30 czerwca możesz dołączyć do wyzwania "Opanuj Kontenery". Możesz wziąć udział w pojedynczych kursach, bądź skorzystać z pakietów "Razem taniej". Do odebrania dodatkowo dwa kursy za darmo z kodem "Opanujkontenery2024"!

Chcesz dołączyć do szkolenia! Zapisy na stronie: https://asdevops.pl/kontenery

 
 

Dołącz do wakacyjnego wyzwania "Opanuj Kontenery"!

X