Jedną z metod monitorowania hostów jest instalacja Zabbix Agenta. Jest to obecnie najczęściej stosowana technika zczytywania danych. Agent Zabbixa jest to aplikacja uruchamiana na monitorowanym hoście. Agent umożliwia zbieranie danych oraz wysyłanie ich na serwer. Na bieżąco sprawdza poszczególne zasoby lokalne (dyski twarde, pamięci, procesor statystyki itp.)

Narzędzie gromadzi informacje, a następnie przekazuje je do serwera Zabbixa w celu dalszego przetworzenia. W przypadku awarii (np. zużycia pewnego, wcześniej poziomu pamięci), serwer Zabbix uruchamia alarm, a następnie wysyła informacje do wskazanych wcześniej osób (najczęściej są to administratorzy IT).

Zawody IT

 

Zapisz się na 5-dniowe warsztaty z Dockerem!

Chcesz zacząć przygodę z Dockerem i konteneryzacją, ale nie wiesz od czego zacząć? Zapisz się już teraz na darmowe 5-dniowe warsztaty, a codziennie przez 5 dni będziesz otrzymywać nowe wideo.

W ciągu najbliższych 5 dni otrzymasz:

  • Wyjaśnienie czym jest Docker i konteneryzacja
  • Instalacja i uruchomienie Dockera
  • Podstawy działania Dockera
  • Sieci i Volumeny
  • Praktyczny przykład wdrożenia bazy opartej o Dockera

https://asdevops.pl/docker-wyzwanie

__________________________________________

 

Oprogramowanie zostało wydane w dwóch wersjach: Windows oraz Linux. Do wymiany danych między hostem, a serwerem wykorzystywany jest protokół JSON. JSON jest skrótem od JavaScript Object Notation i oznacza lekki format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, będącym podzbiorem języka JavaScript. Pomimo nazwy JSON jest formatem niezależnym od konkretnego języka. Wiele języków programowania obsługuje ten format danych przez dodatkowe pakiety bądź biblioteki. Wśród nich są ActionScript, C, C++, C#, ColdFusion, E, Java, JavaScript, ML, Objective CAML, Perl, PHP, Python, REBOL oraz Ruby.

Agent Zabbixa pracuje w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym.

Kurs Zabbix

Tryb pasywny polega na prostym żądaniu wysłania danych. Server Zabbixa prosi o dane, a gdy  Zabbix Agent otrzyma żądanie, wysyła wymagane informacje (np. stan wykorzystania dysku twardego).

Kurs Zabbix

Tryb aktywny jest bardziej złożonym procesem. Agent sam pobiera listę elementów do samodzielnego przetworzenia. Następnie, sam okresowo wysyła nowe wartości do serwera.

Aby aplikacja działała poprawnie konieczna jest aplikacja pliku konfiguracyjnego „zabbix_agentd.conf”.

Konieczna jest zmiana parametrów:

Server= (tu wpisujemy adres serwera Zabbix)

ServerPort= (podajemy port TCP serwera, najczęściej wykorzystywany port to 10050)

Hostname= (wpisujemy nazwę odpowiadającą serwerowi w systemie Zabbix)

ListenPort= (podajemy port nasłuchowy TCP serwera, najczęściej wykorzystywany port to 10051)

Konieczna jest również konfiguracja firewalla hosta w celu odblokowania koniecznych portów.

W dalszych częściach, konfiguracja i instalacja zostanie zaprezentowana na przykładzie.

Poprzednia część:

Kurs Zabbix cz.4: Moduły Zabbixa

Kurs Zabbix cz.4: Moduły Zabbixa

Chcesz więcej?

A na sam koniec przypominam o darmowych 5-dniowych warsztatach z Dockera.

Wszelkie szczegóły znajdziesz TUTAJ

5-dniowe warsztaty z Dockerem

X