Technologie IT, zmiany, release notes

Technologie IT: zmiany, aktualizacje, release notes – październik 2023

Witaj w październikowym zestawieniu najważniejszych aktualizacji i nowości w popularnych technologiach IT!
W tym wydaniu skupiamy się na Ansible, Zabbix, Kubernetes, Nginx oraz Apache. Sprawdź, co nowego przyniosła najnowsza wersja każdego z tych narzędzi. 

Zobacz też poprzednie wydanie z 18 września 2023

Ansible

Wersja: 2.15.5 / data wydania: 09/10/2023

Pełne notatki wydania dla Ansible można znaleźć tutaj.

Poprawki bezpieczeństwa

ansible-galaxy – uniemożliwiono rolom używanie dowiązań symbolicznych do nadpisywania plików poza katalogiem instalacyjnym (CVE-2023-5115)

Drobne zmiany

komunikaty rozwiązywania zależności ansible-galaxy zmieniły niewyjaśnioną kolekcję „wirtualną” dla określonego typu („scm”, „dir” itp.), która jest bardziej przyjazna dla użytkownika.

Poprawki błędów

 • role deduplication – don’t deduplicate before a role has had a task run for that particular host (#81486).
 • winrm – Better handle send input failures when communicating with hosts under load
 • Umożliwiono wyszukiwanie podkatalogu obsługi dla dołączonego zadania poprzez include_role (#81722)
 • PluginLoader – naprawiono problemy z wydajnością wtyczki Jinja (#79652)
 • ansible-galaxy – błąd dotyczący rozwiązywania zależności nie będzie powodował błędu z powodu „wirtualnych” kolekcji nieposiadających nazwy/przestrzeni nazw.
 • ansible-galaxy info – poprawiono zgłaszanie braku znalezionej roli, gdy lookup_role_by_name zwraca None.

Pełne notatki wydania dla Ansible można znaleźć tutaj.

Zabbix

Wersja: 6.4.7 / data wydania: 26/09/2023

 • Dodano integrację szablonów z Acronis Cyber Protect Cloud
 • Zwiększono limity zdalnego wykonywania poleceń do 16 MB
 • Dodano szablon MantisBT
 • Poprawiono synchronizację konfiguracji elementów w PostgreSQL, wybierając warunek równości zamiast nierówności
 • Dodano szablon HashiCorp Nomad
 • Naprawiono parametry okresu czasu w JavaScript

Pełną liste zmian znajdziesz tutaj

Kubernetes

Wersja: 1.28.3 / data wydania: 18/10/2023

 • Naprawiono regresję w wersji 1.28.0, w której dodawanie zagregowanych obiektów APIService mogło powodować panikę api serwera i wpływać na sprawdzanie kondycji.
 • Naprawiono błąd w kontrolerze cronjob, który powodował brak statusu już utworzonych zadań.
 • Naprawiono regresję w wersji 1.28.0, w której kube-controller-manager mógł ulec awarii, gdy StatefulSet z polityką Parallel i etykietami PVC był skalowany w górę.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że kontenery nie uruchamiały się w systemach cgroupv2, w których swap jest wyłączony.

Więcej szczegółów na temat zmian w Kubernetes znajdziesz tutaj

Apache

Wersja: 2.4.58 / data wydania: 19/10/2023

 • mod_http2: poprawiono wczesne czyszczenie strumieni.
 • mod_proxy_http2: poprawiono obsługę błędów połączenia, gdy odpowiedź jest już w toku.
 • mod_proxy_http2: poprawiono obsługę ponownych prób, aby nie wyciekały błędy tymczasowe. Po wykryciu, że istniejące połączenie zostało zamknięte przez drugą stronę przez drugą stronę, odpowiedź 503 wyciekała, mimo że żądanie zostało ponowione na nowym połączeniu.
 • mod_proxy_http2: poprawiono nagłówek `X-Forward-Host`, aby zawierał poprawną wartość.
 • mod_http2: poprawiono raportowanie `Total Accesses` w statusie serwera, aby nie zliczać żądań

Ta aktualizacja zawiera sporo poprawek. Więcej szczegółów na temat zmian w Apache znajdziesz tutaj

Nginx

Wersja: 1.25.2 / data wydania: 15/08/2023

Zmiany:

 • ulepszone wykrywanie niewłaściwie zachowujących się klientów podczas korzystania z protokołu HTTP/2.

Funkcje: 

 • przyspieszenie uruchamiania przy korzystaniu z dużej liczby lokalizacji.

Poprawki błędów: 

 • błąd segmentacji może wystąpić w procesie roboczym podczas HTTP/2 bez SSL; błąd pojawił się w wersji 1.25.1.
 • linia nagłówka odpowiedzi backendu „Status” z pustą frazą była obsługiwana nieprawidłowo.
 • wyciek pamięci podczas rekonfiguracji przy korzystaniu z biblioteki PCRE2 biblioteki.
 • Poprawki błędów i usprawnienia w HTTP/3.

Pełne notatki wydania dla Nginx można znaleźć tutaj

To są tylko najważniejsze zmiany w najnowszych wersjach. Zachęcam do przeczytania pełnych notatek wydania, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich nowościach i poprawkach.

MEGA-zniżka na 3 kursy IT!

X