Technologie IT, zmiany, release notes

Technologie IT: Docker, Proxmox, Ansible, Zabbix, Kubernetes, Nginx, Apache – zmiany, aktualizacje, release notes

Witaj w zestawieniu najważniejszych aktualizacji i nowości w popularnych technologiach IT we wrześniu! W tym wydaniu skupiamy się na Docker, Proxmox, Ansible, Zabbix, Kubernetes, Nginx oraz Apache. Sprawdź, co nowego przyniosła najnowsza wersja każdego z tych narzędzi.

Zobacz najnowsze wydanie zastawienia aktualizacji z października 2023

Docker Engine

Wersja: 24.0.6 / data wydania: 05/09/2023

 • Dodano wsparcie dla Nowego Funkcjonalnościowego Systemu Przechowywania (New Functional Storage System – NFSS).
 • Usprawniono zarządzanie zasobami w kontenerach, co znacząco poprawia wydajność.
 • Naprawiono kilka błędów związanych z komunikacją między kontenerami.

Dokładne informacje o wszystkich zmianach można znaleźć w pełnych notatkach wydania Docker Engine

Proxmox

Wersja: 8.0 / data wydania:  22/06/2023

 • Nowe główne wydanie oparte na Debianie Bookworm.
 • Płynna aktualizacja z Proxmox VE 7.4, 
 • Repozytorium Ceph Quincy dla przedsiębiorstw.
 • Dostęp do najbardziej stabilnego repozytorium Ceph za pośrednictwem dowolnej subskrypcji Proxmox VE.
 • Automatyczna synchronizacja użytkowników i grup z serwera LDAP/AD w regularnych odstępach czasu.
 • Integracja mostu sieci hosta i dostępu VNet podczas konfigurowania wirtualnych gości w systemie ACL Proxmox VE.
 • Tworzenie, zarządzanie i przypisywanie mapowań zasobów dla urządzeń PCI i USB do użytku w maszynach wirtualnych (VM) za pośrednictwem interfejsu API i interfejsu użytkownika.

Szczegółowe informacje o nowościach w Proxmox 8.0 znajdziesz tutaj.

Ansible

Wersja: 2.15.4 data wydania: 11/09/2023

 • Nieudokumentowany parametr vaultid w Ansible jest przestarzały i zostanie usunięty w nadchodzącej wersji Ansible-core 2.20. Zamiast tego zaleca się używanie vault_id.
 • PowerShell, usunięto nieaktualny kod, który nie jest już aktualny dla .net5+.
 • Prompting – dodano krótką przerwę między odpytywaniami o dane od użytkownika, aby zmniejszyć zużycie CPU.
 • Ansible-galaxy – filtr plików tar dla danych jest teraz włączony podczas instalacji roli dla wersji Pythona, które go obsługują. Mechanizm sprawdzający jest używany, aby unikać wersji Pythona z uszkodzoną implementacją.
 • Ansible-test, zarządzane punkty wejścia są zawsze używane dla narzędzi CLI ansible-core, gdy nie są uruchamiane ze źródła. Naprawia to błędy, w których punkty wejścia CLI utworzone podczas instalacji nie są kompatybilne z ansible-test.

Pełne notatki wydania dla Ansible można znaleźć tutaj.

Zabbix

Wersja: 6.4.6 / data wydania: 22/08/2023

 • Dodano wsparcie dla proxy HTTP w szablonach Azure.
 • Wprowadzono nowy webhook dla MantisBT.
 • Zaktualizowano szablony PostgreSQL, unifikując nazwy i opisy metryk, a także usuwając nieużywane makra, parametry użytkownika i zapytania przez agenta Zabbix
 • Dodano szablon AWS Cost Explorer.
 • Zwiększono maksymalną obsługiwaną wersję dla MariaDB do 11.0.
 • Zwiększono maksymalną obsługiwaną wersję dla MySQL do 8.1.

Pełne notatki wydania dla Zabbix znajdziesz tutaj.

Kubernetes

Wersja: 1.28 / data wydania: 23/08/2023

Zmiany API

 • Naprawiono błąd w regułach walidacji CRD związany z wyrażeniami CEL nieprawidłowo obliczającymi wysokie szacowane koszty dla funkcji zwracających ciągi, listy lub mapy.
 • Oznaczono onPodConditions jako opcjonalne w zasadach awarii podów.

Błędy/Regres:

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego OpenAPI v3 nie było czyszczone po usunięciu APIServices.
 • Naprawiono regresję w wersji 1.28 schedulera: pod z jednoczesnymi zdarzeniami mógł zostać nieprawidłowo przeniesiony do kolejki nieplanowanej, gdzie mógł utknąć do następnego okresowego czyszczenia po 5 minutach, jeśli nie było dla niego żadnego innego zdarzenia.
 • Naprawiono współbieżny dostęp do mapy w metodzie HasPopulatedHints TopologyCache
 • Naprawiono regresję planowania w wersji 1.26, która powodowała, że wtyczka PostFilter mogła nie działać, jeśli poprzednie wtyczki PreFilter zwracały pominięcie.
 • Naprawiono regresję harmonogramu w wersji 1.27 wpływającą na wtyczki PostFilter.
 • Naprawiono regresję w wersji 1.28 dotyczącą restartowania kontenerów początkowych we właściwej kolejności względem zwykłych kontenerów.

Więcej szczegółów na temat zmian w Kubernetes znajdziesz tutaj

Nginx

Wersja: 1.25.2 / data wydania: 15/08/2023

 • Funkcja: Dodano wsparcie wykrywania MTU ścieżki podczas korzystania z protokołu HTTP/3.
 • Funkcja: Dodano wsparcie dla zestawu szyfrów TLS_AES_128_CCM_SHA256 podczas korzystania z  HTTP/3.
 • Zmiana: Teraz nginx używa nazwy aplikacji „nginx” podczas ładowania konfiguracji OpenSSL.
 • Zmiana: nginx nie będzie próbował załadować konfiguracji OpenSSL, jeśli opcja –with-openssl została użyta podczas kompilacji OpenSSL, a zmienna środowiskowa OPENSSL_CONF nie jest ustawiona.
 • Poprawka błędu: Naprawiono błąd w zmiennej $body_bytes_sent podczas korzystania z HTTP/3.
 • Poprawka błędu: Ogólne poprawki błędów w HTTP/3.

Pełne notatki wydania dla Nginx można znaleźć tutaj

Apache

Wersja: 2.4.57 / data wydania: 02/08/2023

 • Apache Lounge: OpenSSL został zaktualizowany do wersji 3.1.2 z 3.1.1 dla VS17. Dodatkowo, teraz dostępna jest wersja VS17 Win32.
 • ASF: Nie wprowadzono żadnych zmian.

Więcej szczegółów na temat zmian w Apache znajdziesz tutaj

To są tylko najważniejsze zmiany w najnowszych wersjach. Zachęcam do przeczytania pełnych notatek wydania, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich nowościach i poprawkach.

MEGA-zniżka na 3 kursy IT!

X